De TamTam van Tom & Tom:

Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid

Beste Noabers,

Welkom bij de TamTam van Tom & Tom.
In deze blog gaan wij, Tom Kolner en Tom van Buuren, jullie op de hoogte houden van het reilen en zeilen op ons kantoor en krijg je een kijkje in de keuken bij Zandstra Financieel Advies.

Beroepsaansprakelijkheid- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

In de dynamische wereld van ondernemen is het cruciaal om de diverse vormen van aansprakelijkheid te begrijpen die een onderneming kan tegenkomen. Twee belangrijke categorieën die vaak met elkaar verward worden, zijn beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid. In deze blog zal ik de essentiële verschillen tussen deze twee vormen van aansprakelijkheid uitleggen.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheid, ook wel algemene aansprakelijkheid genoemd, is de verantwoordelijkheid van een bedrijf voor schade aan eigendommen of letselschade aan derden.

Verzekering: Deze vorm van aansprakelijkheid biedt bescherming tegen claims met betrekking tot materiële schade of lichamelijk letsel die voortkomen uit de reguliere bedrijfsvoering. Bij deze verzekering helpen verzekeraars ook met het verweer naar aanleiding van een aansprakelijkstelling.

Voorbeeld: Een klant glijdt uit over een natte vloer in een winkel en breekt een arm. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de medische kosten van de klant en eventuele juridische kosten die voortvloeien uit de resulterende aansprakelijkheidsclaim.

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering richt zich op de specifieke risico’s die voortvloeien uit het uitoefenen van een beroep. Het dekt claims die ontstaan als gevolg van fouten, nalatigheden, onjuiste adviezen of onvolledige prestaties tijdens het uitoefenen van een beroep.

Dekking: Deze verzekering beschermt tegen financiële verliezen die voortkomen uit aansprakelijkheidsclaims, zoals schadevergoedingen aan benadeelde partijen door bijvoorbeeld omzetverlies.

Voorbeeld: Een consultant geeft strategisch advies aan een bedrijf, maar het bedrijf lijdt aanzienlijke financiële verliezen als gevolg van dat advies. In dit geval zou de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de consultant dekken tegen claims wegens de fouten in het gegeven advies.

Belangrijke Verschillen

 1. Aansprakelijkheid:
  • Bedrijfsaansprakelijkheid is gericht op algemene schade aan derden als gevolg van reguliere bedrijfsactiviteiten.
  • Beroepsaansprakelijkheid richt zich specifiek op fouten en nalatigheden die voortkomen uit adviezen.
 2. Soort Schade:
  • Bedrijfsaansprakelijkheid dekt voornamelijk materiële schade en lichamelijk letsel.
  • Beroepsaansprakelijkheid dekt financiële verliezen als gevolg van beroepsfouten.
 3. Verplichting:
  • Bedrijven hebben soms een verplichting tot het hebben van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het wordt sterk aangeraden om deze verzekering af te sluiten, omdat er voor een relatief laag bedrag de continuïteit van een bedrijf gewaarborgd kan worden.
  • De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is vaak optioneel, maar wordt sterk aanbevolen voor bedrijven die advies verlenen.

In de wereld van ondernemen, waar risico’s onvermijdelijk zijn, is het cruciaal om de juiste vormen van aansprakelijkheidsdekking te begrijpen en te verzekeren. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is altijd verstandig, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is niet voor iedereen nodig. Door adequaat verzekerd te zijn, kunnen bedrijven met vertrouwen opereren.

Nieuwsgierig geworden naar wat dit voor jou betekent? We maken graag tijd voor je om te kijken welke kansen en mogelijkheden er zijn!

Tom Kolner, 26-02-2024